ตุ๊กตา บ้านสิงห์

  • PDF

[อ.โพธาราม]ตุ๊กตา บ้านสิงห์

Dolls

แหล่ง ผลิตตุ๊กตาแห่งใหญ่ใน เขต ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม เป็นแหล่งผลิตตุ๊กตาส่งให้กับที่ต่างๆมากมาย ที่ใครผ่านเส้นทาง ถ.เพชรเกษม ตรงช่วง อ.โพธาราม จะ ได้เห็นร้านตุ๊กตาเรียงราย 2 ข้างทางนับสิบร้านชวนให้ลงไปแวะเลือกดูเลือกชม ซื้อหากลับไปเป็นของฝาก แก่ญาติสนิทมิตรสหายที่ชื่นชอบตุ๊กตาเป็นอย่างยิ่ง

สถานที่ตั้ง  กลุ่มหัตถกรรมตุ๊กตาราชบุรี เลขที่ 4/4 ม.6 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี 70120 โทร./โทรสาร 0-3223-3194, 0-3235-7342
โดยนายสมหวัง ไพบูลย์วศิน เป็นประธานกลุ่ม

ลักษณะสินค้า  เป็นผลิตภัณฑ์ของฝาก ตุ๊กตาเป็นรูปสัตว์หลายชนิดมีหลายขนาด 
เลือกได้ตามความเหมาะสม ภายในตุ๊กตายัดด้วยใยสังเคราะห์  ราคาตั้งแต่ 35 - 400 บาท (ตามขนาดที่ต้องการ)

เครดิต: ขอขอบคุณข้อมูลจาก  http://www.goratchaburi.com

You are here Home