วัดม่วงและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง อ.บ้านโป่ง

  • PDF

วัดม่วงและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง อ.บ้านโป่ง

วัดม่วง ตั้งอยู่ ริมแม่น้ำแม่กลองตำบลบ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
วัดม่วงเป็น1 ในวัดของชาวมอญที่อพยพมาตั้งรกรากกันตามสองฟากฝั่งแม่น้ำแม่กลอง
ในแถบอำเภอบ้านโป่งกว่า 350 ปี มาแล้ว
ศิลปะ ต่างๆของชาวมอญจึงเด่นชัด เช่น หงส์คู่หน้าโบสถ์ซึ่งมีอยู่ในตำนานกำเนิดเมืองหงสาวดี

พระ เจดีย์ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบเจดีย์มอญ เจดีย์ประธานมีขนาดใหญ่ตั้งอยู่ ภายในเขตกำแพงแก้ว องค์ระฆังรูปทรงคล้ายจอมแห มีการตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นสังวาลและการทาสี ส่วนยอดเป็นปล้องไฉนขนาดใหญ่ ปลียอดมีลวดลายปูนปั้นประดับบนสุดมีฉัตรโลหะ ปักอยู่

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง

ใน ส่วนของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง ได้จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสมหามงคล สมัย เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม 2535 โดยได้รับพระราชทานคำแนะนำจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชาว บ้านวัดม่วง ได้ร่วมมือร่วมใจกับทางมหาวิทยาลัยศิลปากร รวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง เมื่อวันศุกร์ที่  23 กุมภาพันธ์ 2536

ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็น ส่วนจัดแสดงต่างๆ ดังนี้

  1. ห้องโถง
  2. มอญในตำนาน
  3. มอญในทางประวัติศาสตร์
  4. ภาษามอญและจารึกมอญ
  5. ประเพณีและวัฒนธรรมมอญ
  6. มอญอพยพ
  7. มอญในไทยและผู้นำทางวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วงเปิดบริการ วันเสาร์ - อาทิตย์
เวลา : 8.30 - 16.30 น.
สนใจเข้าชมในวัน จันทร์ - ศุกร์ ติดต่อ คุณสอางค์ พรหมอินทร์ 089-8858817

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  http://www.goratchaburi.com

You are here Home