สิบแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดที่ราชบุรี

  • PDF

สิบแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดที่ราชบุรี


           เมืองพระราชา หรือ ราชบุรี เมือง ที่คุณอาจเคยแวะพักแล้วผ่านเลย เคยคุ้นอยู่บ้าง ก็เพียงริ้วลายเกล็ดเกลียวมังกรผิวโอ่งดินเผาคุณภาพ เยี่ยม หรือเพียงเยี่ยมยลวิถีชีวิตผู้คนในเรือพายแห่ง ตลาดน้ำดำเนินสะดวก อย่างผิวเผิน แต่เชื่อหรือไม่ว่าเมืองที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ เพียงเท่านี้ กลับซุกซ่อนเสน่ห์ความงามอันหลากหลาย ท้าทายให้หลงไหล

หากใครได้เดินทางมาสัมผัสกับ Ratchaburi the Magic of หรือ 10 : สิบแหล่งท่องเที่ยว ที่ไม่ควรพลาดที่ราชบุรี นำเสนอ "ราชบุรี...ดินแดนวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองและสายหมอก แห่งขุนเขาตะนาวศรี" ใน 10 อำเภอที่มีศักยภาพของการท่องเที่ยว มีความหลากหลายทางด้านการท่องเที่ยว

ราชบุรี มี ภูมิประเทศหลากหลายจากพื้นที่ราบต่ำ ลุ่มแม่น้ำแม่กลองอันอุดม แหล่งเพาะปลูกพืชผักผลไม้เศรษฐกิจนานาชนิด สู่ พื้นที่สูงทิวเทือกเขาตะนาวศรีทอดตัวยาวทางทิศตะวันตกจรดชายแดนไทย-พม่า มี อาณาเขตด้านเหนือจรดจังหวัดกาญจนบุรี ทิศตะวันออกจรดจังหวัดนครปฐม สมุทรสาครและสมุทรสงคราม ส่วนทางด้านทิศใต้จรดจังหวัดเพชรบุรี

ด้วยหลักฐานทางโบราณคดี ทั้งแหล่งประวัติศาสตร์ และโบราณวัตถุที่เคยค้นพบ ทำให้เชื่อว่า ราชบุรี เป็นเมืองท่า แหล่งพบปะของพ่อค้าวาณิชแต่ครั้งโบราณ ทั้งยังเป็นเมืองด่านที่ติดต่อกับพม่า ราชบุรี จึงเป็นดินแดนที่หลากหลายชาติพันธุ์และกลุ่มชนที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งยังยึดมั่นสืบทอดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้ได้

ราชบุรี ใน วันนี้จึงเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากมายทั้งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ วิถีชีวิตวัฒนธรรม งานหัตถกรรม เครื่องปั้น เครื่องหล่อ ทอถัก จักสาน ถ้ำธารป่าเขา และธรรมชาติที่งดงามท้าทายการมาเยือนของผู้คนจากทั่วทุกมุม โลก

Magic 1 : เมืองราชบุรี : ท่องวัด...ลัดวัง..เลียบฝั่งแม่กลอง

Magic 2 : ดำเนินสะดวก – ถิ่นผลไม้ และสายน้ำ

Magic 3 : โพธาราม – สารพันช่างแหล่งรวมศิลป์

Magic 4 : บ้านโป่ง – สัมผัสอารยธรรมไทยรามัญ

Magic 5 : วัดเพลง งานเด่นสถาปัตย์โบสถ์คริสต์

Magic 6 : จอมบึง – มหัศจรรย์ถ้ำสยาม

Magic 7 : สวนผึ้ง – ทันสมัยไร้กาลเวลา

Magic 8 : บ้านคา – ธรรมชาติงดงาม สุดแดนสยามตะนาวศรี

Magic 9 : ปากท่อ – แหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ


ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

มหัศจรรย์ ค้างคาวร้อยล้าน
ที่เขาช่องพราน

วัดเขาวัง

อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม


ธารน้ำร้อนบ่อคลึง

วัดม่วงและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง อ.บ้านโป่ง
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2013 เวลา 09:34 น.

You are here ท่องเที่ยวราชบุรี