ข้อมูลทั่วไป ราชบุรี

  • PDF

ข้อมูลทั่วไป จังหวัดราชบุรีตราประจำจังหวัด ประกอบไปด้วยเครื่องราชกกุธภัณฑ์ 2 ชนิด คือ

  • ภาพฉลองพระบาทคู่ ประดิษฐานอยู่บนพานทอง
  • ภาพพระแสงขรรค์ชัยศรี ประดิษฐานอยู่บนบันไดแก้ว

ทั้งนี้ก็เพราะชื่อจังหวัดราชบุรี แปลว่า เมืองของพระราชา


ดอกไม้ประจำจังหวัดราชบุรี ดอกกัลปพฤกษ์ (Cassia bakeriana)

ต้นไม้ประจำจังหวัดราชบุรี

ต้นโมกมัน (Wrightia tomentosa)

ปลาประจำจังหวัดราชบุรี ปลายี่สกไทย

คำขวัญประจำจังหวัด คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่

ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี

พื้นที่ 5,196.462 ตร.กม. (อันดับที่ 43 ของประเทศ)

ประชากร 828,930 คน (พ.ศ. 2549) (อันดับที่ 27 ของประเทศ)

ความหนาแน่น 160 คน / ตร.กม. (อันดับที่ 20 )เขตการปกครอง แบ่งออกเป็น 10 อำเภอ 104 ตำบล 935 หมู่บ้าน  25 เทศบาล

1.อำเภอเมือง                    6.อำเภอบางแพ

2.อำเภอจอมบึง                  7.อำเภอโพธาราม

3.อำเภอสวนผึ้ง                  8.อำเภอปากท่อ

4.อำเภอดำเนินสะดวก           9.อำเภอวัดเพลง

5.อำเภอบ้านโป่ง               10.อำเภอบ้านคา


อาณาเขตติดต่อ

  • ทิศเหนือ        ติดกับ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ทิศใต้           ติดกับ จังหวัด เพชรบุรี
  • ทิศตะวันตก     ติดกับ ประเทศพม่า
  • ทิศตะวันออก   ติดกับ จังหวัดนคปฐม สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

แผนที่ชาติพันธุ์-ไทพื้นถิ่นของจังหวัดราชบุรี

*พื้นที่สีเขียว =  ไทพื้นถิ่นของจังหวัดราชบุรี

- โพหัก, เกาะศาลพระ, วัดเพลง, จอมประทัด

แผนที่ชาติพันธุ์-ไทยจีนของจังหวัดราชบุรี

*พื้นที่สีเหลือง = ไทยจีนจังหวัดราชบุรี

- โพธาราม, หน้าเมือง, ประสาทสิทธิ์, ดอนไผ่,

ศรีสุราษฏร์, ดำเนินสะดวก, ปากท่อ, กรับใหญ่, 

ปากแรด, บ้านโป่ง

แผนที่ชาติพันธุ์-ไทเขมร(ลาวเดิม)ของจังหวัดราชบุรี

*พื้นที่สีน้ำตาล = ไทยเขมร(ลาวเดิม)จังหวัดราชุรี

- วังเย็น, หัวโพ, วัดแก้ว, คุ้งกระถิน, คุ้งน้ำวน,

เกาะศาลพระ, วัดเพลง, บ่อกระดาน

แผนที่ชาติพันธุ์-ไทยกะเหรี่ยงของจังหวัดราชบุรี

*พื้นที่สีชมพู = ไทยกะเหรี่ยงจังหวัดราชบุรี

- สวนผึ้ง, ตะนาวศรี, บ้านคา, บ้านบึง, ยางหัก

แผนที่ชาติพันธุ์-ไทยมอญของจังหวัดราชบุรี

*พื้นที่สีม่วงเข้ม, ม่วงปานกลาง, ม่วงอ่อน

- ท่าผา, ลาดบัวขาว, เบิกไพร(อ.บ้านโป่ง), สวนกล้วย, หนองกบ, หนองอ้อ, ดอนกระเบื้อง, หนองโพ, คุ้งพยอม, บ้านม่วง, นครชุม, ชำแระ, คลองตาคต, สร้อยฟ้า, เตาปูน, นางแก้ว, ท่าชุมพร, คลองข่อย, บางโตนด, เจ็ดเสมียน, ธรรมเสน, เขาชะงุ้ม, หนองกวาง

แผนที่ชาติพันธุ์-ไทยยวนของจังหวัดราชบุรี

*พื้นที่สีฟ้า, สีน้ำตาลเข้ม

- หนองปลาหมอ, หนองอ้อ, หนองโพ, ห้วยไผ่, ดอนตะโก, คูบัว, ดอนแร่, อ่างหิน, ทุ่งหลวง, รางบัว, จอมบึง, ท่าเคย

แผนที่ชาติพันธุ์-ไทยลาวเวียงของจังหวัดราชบุรี

*พื้นที่สีม่วงอ่อน, สีแสด

- ท่าผา, ปากแรด, หนองอ้อ, บ้านเลือก, บ้านฆ้อง, บ้านสิงห์, ดอนทราย, เขาแร้ง

แผนที่ชาติพันธุ์-ไทยโส้งทรงดำของจังหวัดราชบุรี

*พื้นที่สีม่วงเข้มที่สุด

- แก้มอ้น, จอมบึง, ห้วยยางโทน, ดอนคลัง, บัวงาม, ดอนคา


ข้อมูลจาก http://www.goratchaburi.com

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 ธันวาคม 2013 เวลา 10:07 น.

You are here ท่องเที่ยวราชบุรี ข้อมูลทั่วไป