ผู้บังคับบัญชา

  • PDF

rbr1

 พล.ต.ต. อนุภาพ  ศรีนวล
ผบก.ภ.จว.ราชบุรี

rbr0002

พ.ต.อ.จรินทร์ วัฒนไพสาณห์
รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี

 

 

rbr0003

พ.ต.อ.ณัชชัชพงศ์ ศศลักษณานนท์
รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี

 

 

rbr0004

พ.ต.อ.ณรงค์เดชศ์ ศักดิ์สมบูรณ์
รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี

 

rbr0005

พ.ต.อ.พงศธร ศรีเปลี่ยนจันทร์
รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี


 

rbr0006

พ.ต.อ.อนุรักษ์ พรพุทธศรี
รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี

rbr0007

พ.ต.อ.ธนรัชน์ สอนกล้า
รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี

pkk_1

พ.ต.อ.ณฐกฤต มั่งคัง
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี

rpkk_1

พ.ต.ท.ดร.เทอดเกียรติ วงศาโรจน์
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี

fo006

พ.ต.ท.หญิง ณัฐกานต์ ชาตรูปะมัย
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี

                   

fo_0001

พ.ต.ต.รัตดา เจียมอ่อน
สว.ฝอ.1 ภ.จว.ราชบุรีfo_0002

พ.ต.ต.ณรงค์ สุ่มสังข์
สว.ฝอ.2 ภ.จว.ราชบุรี

fo_0003

พ.ต.ท.ปฐม ทองยา
สว.ฝอ.3 ภ.จว.ราชบุรี

                                         

fo_0004

พ.ต.ต.ปัญญา ชุมบัวจันทร์
สว.ฝอ.4 ภ.จว.ราชบุรี

                              

 

 


fo_0005

พ.ต.ท.จิรศักดิ์ ปานพราย
สว.ฝอ.5 ภ.จว.ราชบุรี


fo_0006

พ.ต.ท.หญิง ปรียา วีระธรรม
สว.ฝอ.6 ภ.จว.ราชบุรี

fo.7

พ.ต.ท.บุญเรือน บุญเส็ง
สว.ฝอ7 ภ.จว.ราชบุรี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 มิถุนายน 2018 เวลา 10:51 น.

You are here บุคลากร ผังผู้บังคับบัญชา