ผู้บังคับบัญชา

  • PDF

rbr0001

 พล.ต.ต. อนุภาพ  ศรีนวล
ผบก.ภ.จว.ราชบุรี

supon1

พ.ต.อ.สุพล ภู่พูลทรัพย์
รอง ผบก.ตชด.ภ.4
ปฏิบัติราชการ ภ.จว.ราชบุรี

 

 

rbr00003

พ.ต.อ.ณัชชัชพงศ์ ศศลักษณานนท์
รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี

 

 

rbr04

พ.ต.อ.วชิรพงษ์ อมราพิทักษ์
รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี

narongdech1

พ.ต.อ.ณรงค์เดชศ์ ศักดิ์สมบูรณ์
รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี

 

pongsatorn1

พ.ต.อ.พงศธร ศรีเปลี่ยนจันทร์
รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี


 

anurak1

พ.ต.อ.อนุรักษ์ พรพุทธศรี
รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี

tanarat1

พ.ต.อ.ธนรัชน์ สอนกล้า
รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี

pkk_01

พ.ต.อ.ศราวุธ สุทธิวิชัย
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี

rpkk01

พ.ต.ท.จิระเดช ชมภูนิตย์
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี (จิตอาสา)

rpkk_1

พ.ต.ท.ดร.เทอดเกียรติ วงศาโรจน์
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี

rpkk_02

พ.ต.ท.หญิง ณัฐกานต์ ชาตรูปะมัย
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี

                   

fo_0001

พ.ต.ต.รัตดา เจียมอ่อน
สว.ฝอ.1 ภ.จว.ราชบุรีfo_0002

พ.ต.ต.ณรงค์ สุ่มสังข์
สว.ฝอ.2 ภ.จว.ราชบุรี

p

ร.ต.อ.สิริกานต์ ขาวนวล
สว.ฝอ.3 ภ.จว.ราชบุรี

                                         

fo_0004

พ.ต.ต.ปัญญา ชุมบัวจันทร์
สว.ฝอ.4 ภ.จว.ราชบุรี

                              

 

 


fo005

พ.ต.ท.พูฒิธร สมพงษ์
สว.ฝอ.5 ภ.จว.ราชบุรี


fo_0006

พ.ต.ท.หญิง ปรียา วีระธรรม
สว.ฝอ.6 ภ.จว.ราชบุรี

fo.7

พ.ต.ท.บุญเรือน บุญเส็ง
สว.ฝอ7 ภ.จว.ราชบุรี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2019 เวลา 17:04 น.

You are here บุคลากร ผังผู้บังคับบัญชา