ผู้บังคับบัญชา

  • PDF

rbr0001

 พล.ต.ต. อนุภาพ  ศรีนวล
ผบก.ภ.จว.ราชบุรี

rbr003

พ.ต.อ.สุพล ภู่พูลทรัพย์
รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี

 

 

rb8

พ.ต.อ.ณัชชัชพงศ์ ศศลักษณานนท์
รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี

 

 

rbr006

พ.ต.อ.ณรงค์เดชศ์ ศักดิ์สมบูรณ์
รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี

 

rbr006

พ.ต.อ.พงศธร ศรีเปลี่ยนจันทร์
รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี


 

rbr.5

พ.ต.อ.อนุรักษ์ พรพุทธศรี
รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี

rbr.6

พ.ต.อ.ธนรัชน์ สอนกล้า
รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี

2

พ.ต.ท.ดร.เทอดเกียรติ วงศาโรจน์
รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี

2

พ.ต.ท.ดร.เทอดเกียรติ วงศาโรจน์
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี

fo006

พ.ต.ท.หญิง ณัฐกานต์ ชาตรูปะมัย รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี

                   

พ.ต.ต.รัตดา เจียมอ่อน
สว.ฝอ.1 ภ.จว.ราชบุรีp

พ.ต.ต.ณรงค์ สุ่มสังข์
สว.ฝอ.2 ภ.จว.ราชบุรี

fo3

พ.ต.ท.รังสี ประทุมพร
สว.ฝอ.3 ภ.จว.ราชบุรี

                                         

p

สว.ฝอ.4 ภ.จว.ราชบุรี

                              

 

 


p

พ.ต.ท.จิรศักดิ์ ปานพราย
สว.ฝอ.5 ภ.จว.ราชบุรี


fo5

พ.ต.ท.หญิง ปรียา วีระธรรม
สว.ฝอ.6 ภ.จว.ราชบุรี

fo.7

พ.ต.ท.บุญเรือน บุญเส็ง
สว.ฝอ7 ภ.จว.ราชบุรี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2017 เวลา 14:52 น.

You are here บุคลากร ผังผู้บังคับบัญชา