ฝ่ายอำนวยการ 2

  • PDF

 

                                 รายชื่อข้าราชการตำรวจ ฝอ.2 ภ.จว.ราชบุรี

                                                          

1.  พ.ต.ท.อัมพร   ลิ้มประสาท    สว.ฝอ.๒ภ.จว.ราชบุรี 

 2.  ร.ต.ท.จักรกริช  แก้วทอง   รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี

3.  ร.ต.ต.เจือ   พจนารถ    รอง สว. (สส.) สภ.วัดเพลง

 

4.  ร.ต.ต.รังสรรค์   คงเจริญ     รอง สว.(อก.)ภ.จว.ราชบุรี 

 

5.  ด.ต.วสวัฒน์   วิหคหาญ    ผบ.หมู่(ป.)สภ.สวนผึ้ง

6.  ด.ต.ดำรงชัย   ดวงชื่น    ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี 

7.  ด.ต.นคร   สุขโภคี    ผบ.หมู่ (จร.)สภ.เมืองราชบุรี

8.  จ.ส.ต.มงคล    สุกใส    ผบ.หมู่(ป.)สภ.กรับใหญ่

 

9.  จ.ส.ต.อภิวุฒิ   อาสนเวส    ผบ.หมู่(ป.)ชสภ.บางแพ

  

   10.  ส.ต.ท.หญิงอนงค์   อินทร์ทอง    ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี 

11. ร.ต.ต.ศุภกร   ทรงไทย    รอง สว.(อก.)ภ.จว.ราชบุรี 

12. ร.ต.ต. สุวิทย์   นาคกล่อม    รอง สว.(ป.)สภ.บางแพ

13. ด.ต.วัฒติศักดิ์   สิทธิมหาทรัพย์    ผบ.หมู่(ป.)สภ.ปากท่อ

14. ด.ต.ประเสริฐ     บุตรชน    ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี

15. ด.ต. จิระพงษ์    ดวงแก้ว    ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี

 16. ด.ต.ระวี   วรรณฟัก    ผบ.หมู่(ป.)สภ.สวนผึ้ง

17. ด.ต.คมสรรค์   นำคิด    ผบ.หมู่(ป.)สภ.โพธาราม

18. ด.ต.บุญลือ    แก้วเกิด   ผบ.หมู่ (จร.)สภ.เมืองราชบุรี 

19. ด.ต. ประยงค์   มุกดา   ผบ.หมู่(ป.)สภ.โพหัก

20. ส.ต.ท. กฤษณะ   นิยมดุสดี   ผบ.หมู่(ป.)สภ.สวนผึ้ง 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2013 เวลา 09:40 น.

You are here บุคลากร ฝ่ายอำนวยการ 2