ฝ่ายอำนวยการ 3

  • PDF

รายชื่อข้าราชการตำรวจ ฝอ.3 ภ.จว.ราชบุรี

                                                                   

 1.  พ.ต.ท.เทิดเกียรติ  วงศาโรจน์   สว.ฝอ.3 ภ.จว.ราชบุรี 

 

 2.  ร.ต.ต.พรชัย  พิทักษ์พันธ์ราช   รอง สว.ฝอ.3ภ.จว.ราชบุรี

 

3.  ร.ต.ต.หญิงจันทร์จิรา  ประภาสกร  รอง สว.ฝอ.3.ภ.จว.ราชบุรี 

  

     4.  ด.ต.แสงโชติ  ทวีมาก   เจ้าหน้าที่ ฝอ.3ฯ

  

 5.  ด.ต.สมเกียรติ  ชัยสิทธิวงศ์   เจ้าหน้าที่ ฝอ.3ฯ 

6.  จ.ส.ต.ฉัตรชัย  อินทรเต็ม   เจ้าหน้าที่ ฝอ.3ฯ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 พฤศจิกายน 2013 เวลา 09:25 น.

You are here บุคลากร ฝ่ายอำนวยการ 3