ฝ่ายอำนวยการ 4

  • PDF

รายชื่อข้าราชการตำรวจ ฝอ.4  ภ.จว.ราชบุรี

                                     

1.  พ.ต.ท.วีระ  นนนพัฒน    สว.ฝอ.4 ภ.จว.ราชบุรี

 2.  ร.ต.ท.เกยูร  พิมพ์โดด  รอง สว.ธร.สภ.เขาดิน 

 ปฎิบัติหน้าที่ประจำ ฝอ.4 ภ.จว.ราชบุรี

3.  ร.ต.ท.ชัชวาล  เพ็ชรสมร   รอง สว.ฝอ.4 ภ.จว.ราชบุรี

 

 4.  ร.ต.ต.สมพร  ห้าวสพโชค   รอง สว.(อก.)ฝอ.4 ภ.จว.ราชบุรี

 

 

5.  ร.ต.ต.สุดใจ  ทองคำดี   รอง สว.(ป.)สภ.เมืองราชบุรี

ปฏิบัติหน้าที่ประจำ ฝอ.4ภ.จว.ราชบุรี

 

 6.  ร.ต.ต.หญิงศิริกานต์   ขาวนวล   รอง สว. ฝอ.4 ภ.จว.ราชบุรี

 

 7.  ร.ต.ต.ศุภกฤต   หุ่นเอม   รอง สว. ฝอ.4 ภ.จว.ราชบุรี

 

 

 8.   ด.ต.ประเสร็ฐศักดิ์   ขำแก้ว   ผบ.หมู่ ฝอ.4 ภ.จว.ราชบุรี

 

 9.   ด.ต.ชาญชัย   สุดาโมกข์   ผบ.หมู่ ฝอ.4 ภ.จว.ราชบุรี

 

 10.  ด.ต.ธงชัย   รอบจังหวัด   ผบ.หมู่. ฝอ.4 ภ.จว.ราชบุรี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 พฤศจิกายน 2013 เวลา 09:24 น.

You are here บุคลากร ฝ่ายอำนวยการ 4