ฝ่ายอำนวยการ 6

  • PDF
Untitled Document

  รายชื่อข้าราชการตำรวจ ฝอ. 6  ภ.จว.ราชบุรี

                                                                                           

1.  พ.ต.ท.นิรมาน                       ชาตรูปะมัย

2.  ร.ต.ต.อัศชัย                          บัวสุ่น

3.  ร.ต.ต.ทองย้อย                      สายสนิท

4.  ร.ต.ต.หญิงจิรวรรณ                จันทร์ส่องภพ

5.  ด.ต.พรชัย                              จุลขันธ์

6.  ด.ต.สม                                  เตี้ยเสมอเชื้อ

7.  ด.ต.เอกริน                              ปิ่นทอง

8.  ด.ต.ไพรัตน์                             กีรติวิทยาภรณ์

9.  ด.ต.สัมฤทธิ์                            มูลสวัสดิ์

10.  ด.ต.นิวัช                                 พิมพัฒน์

11. ด.ต.หญิงธัญภา                      กีรติวิทยาภรณ์

12. ด.ต.หญิงญาตา                      เสือจันทร์

13.  ด.ต.ธนภรณ์                           ฉายแสง

14.  จ.ส.ต.วันเฉลิม                        ทองน้อย

15.  จ.ส.ต.สมพงษ์                         ชาติดี

16.  ร.ต.ต.วันชนะ                          อนุวัตร์

17. ร.ต.ท.หญิงพัตรพิมล                โรจน์กิตติเจริญ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 พฤศจิกายน 2013 เวลา 09:23 น.

You are here บุคลากร ฝ่ายอำนวยการ 6