ฝ่ายอำนวยการ 7

  • PDF

รายชื่อข้าราชการตำรวจ ฝอ.7 ภ.จว.ราชบุรี

                                                            

  

  

1.  พ.ต.ท.ปกรณ์  ปันทะยม    สว.ฝอ.7 ภ.จว.ราชบุรี

2.  ด.ต.หญิงจิตรประภา   เทศหริ่ง    ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี

3.  ร.ต.ต.สนอง  ไข่มุกค์      รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี

4.  ร.ต.ท.ไพรัช   ชาวนรินท์    รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี

5.  ด.ต.กิตติชาติ   รังสิมันต์     ผบ. หมู่ ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี

 6.  ร.ต.ต.ณัฐวุฒิ   เต็มเปี่ยม    รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี 

7.  ด.ต.ครรชิต   เมืองชู     ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 พฤศจิกายน 2013 เวลา 09:23 น.

You are here บุคลากร ฝ่ายอำนวยการ 7