การประกวดแพะจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2

  • PDF

 

                                

จัดโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ในจังหวัดราชบุรี กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง แพะ-แกะจังหวัดราชบุรี และชมรมพัฒนาแพะ-แกะ เขต 7  สนับสนุนโดย สำนักงานจังหวัดราชบุรี  ขอเชิญส่งแพะเข้าประกวด เพื่อแสดงความสามารถในการปรับปรุงสายพันธุ์ ทั้งแพะเนื้อ แพะนม ให้ได้สายพันธุ์แพะที่แข็งแรง เติบโตเร็ว และทนต่อสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และเพื่อส่งเสริมโครงการสร้างสถานภาพฟาร์มแพะปลอดโรคบรูเซลโลสิส

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 09:56 น.

You are here Home