ถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชฯ

  • PDF
130260_1

      เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 60  พล.ต.ต.อนุภาพ ศรีนวล ผบก.ภ.จว.ราชบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี โดยการนำของนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผวจ.ราชบุรี ได้เดินทางเข้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

130260_2

130260_3

You are here Home