ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระสังฆราช

  • PDF
180460_002

                เมื่อวันที่ 18 เม.ย.60  เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.อนุภาพ ศรีนวล ผบก.ภ.จว.ราชบุรี ,พ.ต.อ.วรณัฎฐ์ ผันผ่อน รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี,พ.ต.อ.สุพล ภู่พูลทรัพย์ รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี,พ.ต.อ.ณัชชัชพงศ์ ศศลักษณานนท์ รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี,พ.ต.อ.ณรงค์เดชศ์ ศักดิ์สมบูรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี และหัวหน้าสถานีในสังกัด ภ.จว.ราชบุรี ได้ไปร่วมรับเสด็จ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ บ้านประสัตถพงศ์ ต.บางป่า จ.ราชบุรี และในเวลา ๑๔.๐๐ น. ร่วมรับเสด็จพระสังฆราช ในพิธีฉลองพระสุพรรณบัฏ พัดยศ ถวายมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราช ณ มณฑลพิธีโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

180460_001

180460_005

180460_003

180460_004You are here Home