ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

  • PDF

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

พล.ต.ต.อนุภาพ ศรีนวล ผบก.ภ.จว.ราชบุรี

เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ เดโชชัย 32 เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้กับเรือนจำกลางเขาบิน และ ทรงนำคณะกรรมการ คณะทำงาน ผู้แทนชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จว.กาญจนบุรี ไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการน้ำชุมชน ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ บ้านหนองตาจอน ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี

ณ เรือนจำกลางเขาบิน และ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ บ้านหนองตาจอน อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี

100263_05

100263_06

100263_07

You are here Home