อัลบัมภาพ - งานสัมมนาเรื่อง”ก้าวทัน ก้าวนำ รู้ AEC อย่างถ่องแท้” 55

หอการค้าจ.ราชบุรีจัดงานสัมมนาเรื่อง”ก้าวทัน ก้าวนำ รู้ AEC อย่างถ่องแท้”

เช้า วัน(26ธ.ค.55)เวลา 09.30น. นายณรงค์ ครองชนม์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง”ก้าว ทัน ก้าวนำ รู้ AEC อย่างถ่องแท้” ณ ห้องราชาวดี โรงแรมโกเด้นซิตี้ จ.ราชบุรี
สำนัก งานพาณิชย์จ.ราชบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจ.ราชบุรี หอการค้าจ.ราชบุรีและสนง.พาณิชย์จ.นรปฐม บูรณาการร่วมกันจัดงานสัมมนาขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบธุรกิจเตรียมความพร้อมและป้องกันผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่การเป็นAEC และเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ทุกภาคส่วนไว้รองรับการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน โดยมีการบรรยายเรื่อง”ก้าวทัน ก้าวนำ ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้อย่างไรโดย ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ การบรรยายเรื่อง “รู้เขา รู้เรา” ผลกระทบและการปรับตัวเตรียมความพร้อม...สู่AEC ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคการบริการ และภาคค้าส่งค้าปลีก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
การสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 500 คน ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชนทุกภาคส่วนในจ.ราชบุรีและใกล้เคียง

11
11
Image Detail
12
12
Image Detail
13
13
Image Detail
14
14
Image Detail
15
15
Image Detail
16
16
Image Detail
17
17
Image Detail
18
18
Image Detail
19
19
Image Detail
120
120
Image Detail
121
121
Image Detail
122
122
Image Detail
123
123
Image Detail
124
124
Image Detail
125
125
Image Detail
126
126
Image Detail
127
127
Image Detail
128
128
Image Detail
129
129
Image Detail
130
130
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery
You are here อัลบัมภาพ งานสัมมนาเรื่อง”ก้าวทัน ก้าวนำ รู้ AEC อย่างถ่องแท้” 55