อัลบัมภาพ - ที่ปรึกษารมช.ว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ตรวจเยี่ยมแผนบริหารจัดการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตูทางถนนของจ.ราชบุรี 55

ที่ปรึกษารมช.ว่าการกระทรวง สาธารณสุขและคณะ ตรวจเยี่ยมแผนบริหารจัดการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตูทางถนนของจ.ราชบุรี

บ่ายวันนี้ (27ธค55) เวลา 13.30 น. นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง ที่ปรึกษารมช.ว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมแผนบริหารจัดการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจ.ราชบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถสายตรวจของตำรวจ ทีมตรวจวัดแอลกอฮอล์ และหน่วยกู้ชีพ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลราชบุรี
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมมือจัดทำโครงการป้องกันและลดอัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนนแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่อง 15 จังหวัด สำหรับจ.ราชบุรีนั้นไม่ได้เป็นจังหวัดนำร่อง แต่เป็นที่ตั้งศูนย์อุบัติเหตุ ซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลราชบุรี โครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน และกลไกการติดตาม กำกับ ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนิยามที่เป็นสากล รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ เพื่อให้เกิดต้นแบบการดำเนินงานป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนแบบบูรณาการโดยเน้นการบังคับใช้กฎหมาย โดยใช้หลัก 5ส สารสนเทศ, สหสาขา, สุดเสียง, ส่วนร่วมของพื้นที่และสุดคุ้ม
51
51
Image Detail
52
52
Image Detail
53
53
Image Detail
54
54
Image Detail
55
55
Image Detail
56
56
Image Detail
57
57
Image Detail
58
58
Image Detail
59
59
Image Detail
510
510
Image Detail
511
511
Image Detail
512
512
Image Detail
513
513
Image Detail
514
514
Image Detail
515
515
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery
You are here อัลบัมภาพ ที่ปรึกษารมช.ว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ตรวจเยี่ยมแผนบริหารจัดการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตูทางถนนของจ.ราชบุรี 55